Kulatý stůl

Kulatý stůl: Cesta víry neslyšících
Cesta víry neslyšících
Interaktivní beseda pro ty, kdo dar sluchu mají, i pro ty, jimž nebyl dán. Co u Kulatého stolu tentokrát zazní, bude tlumočeno do českého znakového jazyka. Těšíme se na Váš zájem.

Podle odhadů žije v ČR asi osm tisíc lidí, trpících praktickou či úplnou hluchotou. Sluchovým postižením v různé míře strádá až kolem půl milionu občanů naší země. Problémy se sluchem ovlivňují vše v lidském životě, včetně jeho duchovního rozměru. Mše svatá, přijímání svátostí, duchovní rozhovor - to je pro neslyšícího nesrozumitelné a tím i nedostupné. V reakci na to vzniklo před několika lety společenství křesťansky smýšlejících neslyšících. Jejich aktivity vyústily v lednu t. r. ve vznik farnosti pro neslyšící v Praze. Tam se také letos na jaře uskutečnilo Evropské setkání neslyšících katolíků. O jejich cestě a o víře, prožívané - vinou handicapu - v hlubokém tichu budeme hovořit s pastorační asistentkou této farnosti, která vyučuje český znakový jazyk, PhDr. Romanou Petráňovou, PhD. Dále s její kolegyní Alenou Voráčovou, která se ve farnosti věnuje komunikaci s neslyšícími, a s duchovním správcem P. Stanislawem Górou i s dalšími hosty. Hovořit budeme slovem i znakem. Připojte se k nám se svými otázkami a zkušenostmi.

Kulatý stůl

U Kulatého stolu otevíráme témata, která rezonují - etická, společenská,
teologická, historická či psychologická. A to vždy s několika hosty s
přehledem i nadhledem.