Kulatý stůl

Kulatý stůl: Charta 77 a křesťané
Charta 77 a křesťané
Začátkem ledna uplynulo 40 let od zveřejnění Charty 77 - dokumentu, který otevřeně pojmenoval porušování lidských práv v naší zemi a kritizoval za to komunistický režim. Účasti křesťanů na této iniciativě i postojem oficiálních představitelů církve k ní budeme věnovat tuto interaktivní besedu.

Toto prohlášení, považované za jeden z nejvýznamnějších aktů odporu poti komunistické totalitě, se rozhodli podepsat mimo jiné filozof a tehdy zlatník a programátor prof. Jan Sokol, technik a následně čistič výloh dr. Daniel Kroupa i katolický kněz a později topič Mons. Václav Malý. Jakou roli sehrála víra v jejich rozhodnutí připojit se k Chartě 77? Nese tento text, vytvořený lidmi různých životních postojů a přesvědčení, křesťanský étos? Proč se k němu nepřipojilo více občanů naší společnosti, včetně věřících? Jak hosté pořadu vzpomínají na velké osobnosti - rovněž signatáře Charty 77 - Jana Patočku, Růženu Vackovou, Josefa Zvěřinu? A co mohou chartisté říct k dnešní situaci v naší zemi? Ptát se můžete i vy během přímého přenosu. Na setkání s vámi se těší moderátorka Irena Pulicarová.

Kulatý stůl

U Kulatého stolu otevíráme témata, která rezonují - etická, společenská,
teologická, historická či psychologická. A to vždy s několika hosty s
přehledem i nadhledem.