Kulatý stůl

Kulatý stůl: Charta 77 a křesťané
Charta 77 a křesťané
Začátkem ledna uplynulo 40 let od zveřejnění Charty 77 - dokumentu, který otevřeně pojmenoval porušování lidských práv v naší zemi a kritizoval za to komunistický režim. Účasti křesťanů na této iniciativě i postojem oficiálních představitelů církve k ní budeme věnovat tuto interaktivní besedu.

Toto prohlášení, považované za jeden z nejvýznamnějších aktů odporu poti komunistické totalitě, se rozhodli podepsat mimo jiné filozof a tehdy zlatník a programátor prof. Jan Sokol, technik a následně čistič výloh dr. Daniel Kroupa i katolický kněz a později topič Mons. Václav Malý. Jakou roli sehrála víra v jejich rozhodnutí připojit se k Chartě 77? Nese tento text, vytvořený lidmi různých životních postojů a přesvědčení, křesťanský étos? Proč se k němu nepřipojilo více občanů naší společnosti, včetně věřících? Jak hosté pořadu vzpomínají na velké osobnosti - rovněž signatáře Charty 77 - Jana Patočku, Růženu Vackovou, Josefa Zvěřinu? A co mohou chartisté říct k dnešní situaci v naší zemi? Ptát se můžete i vy během přímého přenosu. Na setkání s vámi se těší moderátorka Irena Pulicarová.

Kulatý stůl

U Kulatého stolu otevíráme témata, která rezonují - etická, společenská,
teologická, historická či psychologická. A to vždy s několika hosty s
přehledem i nadhledem.

Komentáře

Velké díky za tento díl pořadu.

Zdravím Vás a děkuji za Vaše vyjádření. Hlavním záměrem tohoto pořadu bylo připomenout křesťanský rozměr Charty 77 a angažmá křesťanů v této iniciativě. Mezi ně patří i všichni hosté pořadu - prof. J. Sokol, dr. D. Kroupa a Mons. V. Malý. Všichni zúčastnění si uvědomují, že Charta 77 nebyla jedinou platformou zápasu s komunistickou mocí. Ale byla platformou významnou. Právě i tím, že se zde setkali jak lidé křesťanského vyznání, tak reformovaní komunisté, a společně dokázali otevřeně upozorňovat na bezpráví, páchané totalitním režimem. To, že katolická církev rozvíjela množství aktivit mimo dohled státní moci, bylo v přímém přenosu tohoto pořadu alespoň stručně zmíněno. Tomuto významnému tématu jsme se věnovali vícekrát v cyklu Hrdinové víry, ale např. i v rozhovoru Živě s biskupem s Mons. Karlem Herbstem. Jistě je neopomeneme ani u Kulatého stolu v březnu t. r. s názvem Maximální křesťanství. Co se týká kard. Františka Tomáška, hosté ve studiu i historik doc. Šebek v předtočeném vstupu hovořili o vývoji jeho vztahu k Chartě a chartistům. Zaznělo, že velký vliv na kardinálův vstřícnější postoj k této iniciativě měl kněz a tvůrce samizdatu Oto Mádr, který Chartu 77 nepodepsal, a jiný kněz, taktéž teolog a navíc historik umění Josef Zvěřina, který k Chartě svůj podpis připojil. I to je možná příznačné... Díky ještě jednou za Váš názor. Irena Pulicarová, redaktorka a moderátorka TV Noe.

Rád bych se vyjádřil k neůplným informacím Kulatého stolu. Není pravdou, že by katolíci stáli stranou. Katolická církev měla vlastní bojovníky za svobodu a to dosti účinné. Každá diecéze měla malé celky vzájemně si pomáhající - každý něco uměl, byl někde zaměstnán, měl finance nebo dostatek času. Významně se podílela na práci s mládeží. Charta byla výrazně ateistická a přihlásit se by znamenalo zničit vlastní prospěšnou činnost. Její způsob byl krajně nevyvážený. Důsledkem toho bylo otevření hranic bez vypracování zákonů, které by zamezily návalu špíny, ve které se topil Západ. Dalším důsledkem bylo svěření národa do rukou pohůnků Lubomíra Štrugala - Prognostického ústavu - Václava Klause, který budoval tržní systém podvodníků,, lhářů a vyděračů pod ochranou nikoli Lidových milic, ale exekutorů. Chce-li být Charta respektována, má ještě před sebou nápravu křivd, způsobených národu. Tím nijak nesnižuji neohroženost, odvahu a utrpení jejích jednotlivých členů, je to však pouze jejich věcí, přínos společnosti byl mizivý a spíše negativní. Katolická církev, která po smrti kardinála Tomáška znehybněla se začíná probouzet a to je dobře. Mějme na paměti Kristova slova - víra tvá tě uzdravila. Opak znamená spolupráci pod vlivem ateismu - roli Jidáše. Vážím si činnosti biskupa Malého, ale jak vidno, s ateistou nikdo nehne, stále bude na místo Boha dosazovat Člověka s pokřivenými Lidskými právy.