Kulatý stůl

Kulatý stůl: Čtvrtstoletí přehlídek
240. díl
Čtvrtstoletí přehlídek
Celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti církevních škol má už pětadvacetiletou tradici. Co vše do ní patří, přiblížili hosté ve studiu, postaveném přímo v Odrách.

Bylo to v roce 1993, kdy se v Odrách uskutečnil první ročník celostátní přehlídky. Ta se od té doby rozrostla a vešla ve známost mezi všemi církevními školami. Proč je důležité a dobré, aby se žáci a studenti církevních škol scházeli při takovýchto příležitostech? Mohou se tímto způsobem předávat a uchovávat hodnoty? Jsou umění a krása důležité pro život mladého člověka? Nad tím se zamýšleli hosté spojení s přehlídkou,  prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů Ph.D., dr. h. c., prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c., Ing. Pavla Hostašová, Anna Staňková, PhDr. Hana Cisovská, PhD. a JUDr. Adam Rakovský. 

Kulatý stůl

U Kulatého stolu otevíráme témata, která rezonují - etická, společenská,
teologická, historická či psychologická. A to vždy s několika hosty s
přehledem i nadhledem.