Kulatý stůl

Kulatý stůl: Duchovní život v době Marie Terezie
Duchovní život v době Marie Terezie
Jediná žena na habsburském trůnu... Kým byla tato císařovna a královna, od jejíhož narození uplyne v těchto dnech 300 let? A co pro ni znamenala křesťanská víra, v níž ji vychovávali jezuité?

Panovnice, reformátorka, křesťanka, manželka i matka 16 dětí Marie Terezie. Jaká byla doba, v níž vládla? A jak ovlivnila svět, v němž žijeme dnes? V myšlení 2. poloviny 18. století se prosazovalo osvícenství - jak vstoupilo do způsobu vlády této mimořádné panovnice? A v čem všem jí bylo inspirací křesťanství? Co nám tato dědička habsburských držav a letošní jubilantka zanechala - kromě všeobecné vzdělávací povinnosti? Tyto a další otázky si položíme s našimi hosty. Těšíme se i na vaše dotazy.

Kulatý stůl

U Kulatého stolu otevíráme témata, která rezonují - etická, společenská,
teologická, historická či psychologická. A to vždy s několika hosty s
přehledem i nadhledem.