Kulatý stůl

Kulatý stůl: Jan Hus dnes
179. díl
Jan Hus dnes
Pravděpodobně nejdiskutovanější postava českých dějin Jan Hus – to je téma dnešního večera. Kým byl tento katolický kněz, teolog a kazatel? A o co mu šlo?

Zveme vás ke Kulatému stolu, který jsme živě vysílali v roce 2015, kdy jsme si připomínali 600 let od Husovy tragické smrti. Ptáme se v něm i na to, proč pohled na Mistra Jana naši společnost tak dlouho rozděloval a také na to, čím nás může tento středověký vzdělanec oslovit dnes. Pozvání do studia přijala medievalistka PhDr. Eva Doležalová, Ph.D., a odborník na církevní dějiny doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., člen husovské delegace z ČR, přijaté papežem Františkem. Moderuje: Irena Pulicarová.

Kulatý stůl

U Kulatého stolu otevíráme témata, která rezonují - etická, společenská,
teologická, historická či psychologická. A to vždy s několika hosty s
přehledem i nadhledem.