Kulatý stůl

Kulatý stůl: Křesťanství v 90 minutách
Křesťanství v 90 minutách
Co všechno se dá říct o největším světovém náboženství, které tak zásadně ovlivnilo kulturu Západu? A to v 90 minutách, které jsou našemu pořadu vyměřeny? Zveme vás k besedě o křesťanství.

Proč žijeme? A co to znamená žít dobře? Jak na tyto otázky odpovídá křesťanství, to zazní u Kulatého stolu. Čemu nebo komu křesťané věří? Kdo je Bůh, kdo je Ježíš Kristus a co na tento svět přinesl? Jak se s ním setkat? A kde najdeme dnes v naší společnosti, kultuře či jazyce stopy křesťanství? Mluvit budeme také o církvi, o křesťanských hodnotách i o radosti blížících se Vánoc. Pozvání ke společné rozpravě přijali MUDr. Marie Svatošová, organizátorka Kurzů Alfa a zakladatelka hospicového hnutí v ČR, evangelický farář Daniel Heller a katolický kněz P. Vít Zatloukal.

Kulatý stůl

U Kulatého stolu otevíráme témata, která rezonují - etická, společenská,
teologická, historická či psychologická. A to vždy s několika hosty s
přehledem i nadhledem.