Kulatý stůl

Kulatý stůl: Manželství v 21. století?
Manželství v 21. století?
Zveme vás k interaktivní besedě o současné situaci manželství a rodin v naší společnosti. Ptát se budeme i na to, proč tolik lidí s uzavřením sňatku váhá. A proč se tolik manželství rozpadá.

Mluvit budeme také o potřebách manželských partnerů i dětí a rodičů. A dále třeba i o tom, proč a jak na sobě pracovat a jak směřovat ke spokojenému životu spolu. Našimi hosty jsou psycholožka a maminka sedmi dětí PhDr. Dana Němcová, dále pedagožka a politička, angažovaná v oblasti manželství a rodiny, Mgr. Nina Nováková a katolický kněz doc. dr. Aleš Opatrný, který duchovně doprovází manžele i lidi se zkušeností rozvodu.

Kulatý stůl

U Kulatého stolu otevíráme témata, která rezonují - etická, společenská,
teologická, historická či psychologická. A to vždy s několika hosty s
přehledem i nadhledem.