Kulatý stůl

Kulatý stůl: Na cestě pravdy - 800 let dominikánského řádu
Na cestě pravdy - 800 let dominikánského řádu
Beseda s těmi, kdo se i dnes snaží žít v duchu výzvy španělského šlechtice, kněze a vzdělance sv. Dominika de Guzman. Už od počátku 13. století zval - vedle modlitby a chudoby - k hledání pravdy. Ale co to je pravda? A jak o ní mluvit věrohodně?

Roku 1216 vznikl v katolické církvi nový řeholní řád, Řád bratří kazatelů, zvaný po svém zakladateli též dominikáni. Nebo také "psi Páně", jak zní překlad latinského Domini canes. Dal světu mimo jiné brilantní intelektuály, včetně legendy středověké filozofie Tomáše Akvinského, a dále skvělé kazatele i velké duchovní vůdce. Ovšem vedle misionářů, bojujících za práva domorodých obyvatel, také inkvizitory. Dominikánské kláštery v naší zemi zrušil Josef II.; bratři kazatelé se mohli vrátit až v roce 1905. Mnozí z nich pak prošli v období totality nacistickými i komunistickými kriminály. Jak žijí bratři a sestry sv. Dominika své poslání mluvit věrohodně o Bohu dnes? Uprostřed společnosti, která se na něj ne vždy ptá? Jaké poselství nesou dnešnímu světu, 800 let po založení řádu? Těšíme se i na vaše otázky.

Kulatý stůl

U Kulatého stolu otevíráme témata, která rezonují - etická, společenská,
teologická, historická či psychologická. A to vždy s několika hosty s
přehledem i nadhledem.

Komentáře

Zklamání na mé straně-o Pravdě se skoro nemluvilo. Hledání Pravdy? Proč? Pravda je přece všude v nás, kolem nás, Pravdou sme prosáklí.  Pravda je Bůh. Společný jmenovatel skoro všech církví je hledání Pravdy. Nežít v Pravdě znamená postupný zánik společnosti, kde je vše postavené na lži a podvodu. OK?