Kulatý stůl

Kulatý stůl: Reformace - bolest i dar
Reformace - bolest i dar
Na konci října si připomínáme 500 let od zahájení reformace, která proměnila náboženskou mapu Evropy. Co křesťanskému světu přinesla? A co mu vzala? Diskutujte spolu s námi.

Pozvání ke Kulatému stolu přijali prof. Pavel Hošek, vedoucí katedry religionistiky na ETF UK a kazatel Církve bratrské, doc. Tomáš Petráček, katolický kněz, teolog a historik, a také doc. Jaroslav Šebek, odborník nejen na církevní dějiny. S nimi budeme mluvit jednak o světě Martina Luthera v 16. století, o teologických a společenských otázkách, které tento augustiniánský kněz otevřel, i o proměnách pohledu na reformaci v dějinách. Připojte se k nám se svými dotazy.

Kulatý stůl

U Kulatého stolu otevíráme témata, která rezonují - etická, společenská,
teologická, historická či psychologická. A to vždy s několika hosty s
přehledem i nadhledem.

Komentáře

K rozdělení křesťanů došlo v kontextu dobových celospolečenských změn. Podstatným symptomem však bylo mravní selhávání zejména těch, kteří měli být především věrnými následovníky Krista. Další nepominutelný vliv mělo zbytnělé prorůstání politické, ekonomické a duchovní moci. Církevní reformátoři a mezi nimi také Martin Luther hledali inspiraci u zřetelného a věrohodného zdroje víry a tím jim byla bible.
Bibli dnes považují všichni pastýři a učitelé duchovního života za stěžejní zdroj inspirace, byl v oněch dobách považován za nebezpečný. Patrně proto, že ohrožoval stabilitu moci, jak byla nespravedlivě ve společnosti rozložena. 
Reformace, který vyvolala rozdělení Církve, se stala dějinným fenoménem. Dnes jej můžeme nahlížet nejen z pohledu škod, které působila, ale rovněž z pohledu obohacení, které rovněž přináší. Vidím tato pozitiva reformace:
- důraz na hlavní zdroj křesťanské inspirace - bibli
- jednota křesťanů nemusí nutně znamenat uniformitu ani z hlediska ritu (liturgické formy) ani z hlediska duchovních inspirací (mariánská úcta) ani tradic 
- snaha o jednotu křesťanů by měla umožnit rozpoznat podstatné prvky víry a méně podstatné prvky
- snaha o jednotu křesťanů by měla umožnit hledat Kristovu přítomnost v Církvi a mít možnost ji vzájemně sdílet a respektovat