Kulatý stůl

Kulatý stůl: Slušnost, respekt, etiketa
Slušnost, respekt, etiketa
Pojďme si ozřejmit tyto pojmy, jež někteří už vytěsnili jak ze svého slovníku, tak ze svého chování. Nebudeme ovšem jen žehrat na nedostatek slušnosti, nýbrž diskutovat o pravidlech v dnešní společnosti, o jejich proměnách a o jejich smyslu. Připojte se k nám.

Co to je slušnost, úcta, zdvořilost a galantnost? A  jaké jsou jejich kořeny? „Každý kruh lidí, každá společnost má svoje zákony a pravidla, ať psaná či nepsaná, kterými je povinen říditi se ten, kdo ve společnosti té chce žíti a trvati,“ konstatoval autor Společenských katechismů Jiří Guth-Jarkovský na počátku 20. století. Proč trvat na společenských pravidlech dnes, když tak často vítězí naopak drzost, hrubost a neurvalost? Jaký význam vzájemný respekt ve společnosti má? A jak je tomu se slušností a etiketou na politické scéně, v církvi či ve světě nových médií? Zapojte se i vy do této rozpravy.

Kulatý stůl

U Kulatého stolu otevíráme témata, která rezonují - etická, společenská,
teologická, historická či psychologická. A to vždy s několika hosty s
přehledem i nadhledem.

Komentáře

Rád bych našel v politickém spektru stranu, kteá by se programově brala za byť jen základní mravnost ve společnosti. Zdá se mně, že naprosto všechny strany mají v tétověci do té míry máslo na hlavě, že se ani neodvažují četně zvednout toto téma a brát se za ně na politické scéně. Velmi by mně zajímal názor vašich hostů.
Děkuji,
Jiří
Olomouc