Kulatý stůl

Kulatý stůl: Smíření mezi národy
Smíření mezi národy
Další beseda u Kulatého stolu z letošní řady Rok milosrdenství, smíření a odpuštění. Tentokrát se zamyslíme nad cestami dialogu zvláště mezi naší zemí a sousedními národy nejen ve 20. století.

S odborníky na novodobou i starší historii doc. PhDr. Tomášem Petráčkem, Ph.D., Th.D., a doc. Jaroslavem Šebkem, Ph.D., budeme uvažovat především o česko-německých vztazích v dřívější i nedávné minulosti. Neopomeneme ale ani stýkání či potýkání česko-slovenské, česko-polské a ani vztahy s dalšími národy. Ptát se budeme, kde a jak ke smíření došlo a dochází. A co naopak zatím zůstává nesmířeno, zamlčeno, pozapomenuto. Jak se stavět k minulým křivdám a bezpráví? Proč hledat odpuštění a společnou cestu? I o tom budeme mluvit s našimi hosty.

Kulatý stůl

U Kulatého stolu otevíráme témata, která rezonují - etická, společenská,
teologická, historická či psychologická. A to vždy s několika hosty s
přehledem i nadhledem.