Kulatý stůl

Kulatý stůl: Synoda o rodině
185. díl
Synoda o rodině
Diskuzní pořad, který se vrací k synodě o rodině.

O poslání rodiny v současném světě uvažovali v minulých třech týdnech delegáti synody - kardinálové, představitelé biskupských konferencí, teologičtí odborníci a v neposlední řadě manželé. Čím vším se zabývali a k čemu dospěli? To bude jedna z otázek pro hosty Kulatého stolu - ředitelku Národního centra pro rodinu Ing. Marii Oujezdskou, teologa P. Petra Koláře SJ a pro psychologa a rodinného poradce PhDr. Josefa Zemana. Papež František na závěr řekl, že je úkolem církve „uvádět člověka do kontaktu s Božím soucitem“. Jak tedy skutečně „kráčet spolu“ - což je význam slova synoda? Jak ve světě, který svůj pohled na rodinu v mnohém proměnil, moudře a láskyplně rodinný život podporovat? Jak budovat krásné a vytrvalé vztahy? A jak být nablízku těm, kteří čelí nejrůznějším potížím, těm, kterým manželství ztroskotalo a nebo v rodině žít nemohou? I vy se můžete připojit během vysílání svou otázkou.

Moderuje Dr. Daniel Vícha.

Kulatý stůl

U Kulatého stolu otevíráme témata, která rezonují - etická, společenská,
teologická, historická či psychologická. A to vždy s několika hosty s
přehledem i nadhledem.

Komentáře

Ad 44:45

Ještě jsem dobře nerozuměla tomu, jak je to vlastně s tím kostelníkem. Žije tedy sám nebo s přítelkyní??? Protože jestli žije sám, tak asi nebude problém, aby ke svátostem chodil. Ale pokud žije s přítelkyní, tak to asi nepůjde ani po synodě :-)

Ad 15.minuta: tak takový výklad Mt 19 jsem tedy opravdu ještě neslyšela!!! Není špatné si úasáž z Písma přečíst celou:

  • Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho: „Je dovoleno propustit manželku z jakékoli příčiny?“
  • 4Odpověděl jim: „Nečetli jste, že Stvořitel od počátku ‚muže a ženu učinil je‘?
  • 5A řekl: ‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo;‘
  • 6takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“
  • 7Namítnou mu: „Proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek?“
  • 8Odpoví jim: „Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo.
  • 9Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží.“

Imterpretace P. Koláře: "Pán Ježíš NEŘEKL, že teď bychom ten rozlukový lístek měli zrušit. Mojžíš to dovolil jako vyjímku a Ježíš neřekl: už by měl být konec." Poslouchala jsem několikrát, jestli jsem slyšela správně. Doporučuji k tomuto úryvku raději komentář Jana Pavla II. v Teologii těla.