Kulatý stůl

Kulatý stůl: Velikonoční příběh v umění
Velikonoční příběh v umění
Spiritualita a krása, duchovní život a umění, to je téma našeho rozhovoru. Která umělecká díla, vycházející z příběhu utrpení, smrti a vzkříšení Ježíše Krista, nás mohou zvlášť inspirovat k hlubšímu prožití velikonočních svátků?

Proč oslovují velikonoční události umělce napříč žánry i staletími? Co znamená oběť Ježíše Krista, která, jak věříme, proměnila dějiny světa? Co je to spása, co vzkříšení? A co o tom všem může říct umění? Našich hostů se budeme ptát i na to, jak uvažují o dramatu vykoupení lidského rodu, ústřední zvěsti Velikonoc. Pozvání do živého vysílání přijala pěvkyně Alexandra Berti, která představí některá postní a velikonoční hudební díla teoreticky i prakticky, dále historik umění prof. Jan Royt a katolický kněz a znalec literatury P. Petr Augustin Beneš CSsR. Na loutnu zahraje a zpěv paní Alexandry doprovodí Jan Krejča. Moderuje Irena Pulicarová.

Kulatý stůl

U Kulatého stolu otevíráme témata, která rezonují - etická, společenská,
teologická, historická či psychologická. A to vždy s několika hosty s
přehledem i nadhledem.