Kulatý stůl

Kulatý stůl: Víra Karla IV.
Víra Karla IV.
Slavíme 700 let od narození českého krále a římského císaře, jednoho z nejúspěšnějších panovníků evropských dějin Karla IV. Jaký byl duchovní život tohoto vládce „z Boží milosti“? O tom budeme uvažovat spolu se znalci Karlovy doby.

„Co je platná urozenost aneb hojnost věcí, není-li přidáno čisté svědomí s pravou vírou a s nadějí na svaté vzkříšení?“ Tak se ptal - a rozjímal - otec vlasti ve svém životopisu. Co pro něj víra skutečně, jako pro panovníka a jako člověka 14. století, znamenala? A jak se odrážela v jeho rozhodování a státnických činech? A také v životě církve v Českém království? S našimi hosty, historiky dr. Evou Doležalovou a prof. Janem Roytem a filozofem prof. Janem Sokolem, budeme mluvit i o tom, jakými duchovními uměleckými díly se Karel IV. obklopoval a jak vypovídají o ideálu zbožnosti jeho doby. Jak jej Karel IV., muž gotického světa, žil? Může nás jeho postoj, jeho vědomí zodpovědnosti a duchovní apel inspirovat i dnes?

Kulatý stůl

U Kulatého stolu otevíráme témata, která rezonují - etická, společenská,
teologická, historická či psychologická. A to vždy s několika hosty s
přehledem i nadhledem.