Laičtí misionáři v IQUITOS

Laičtí misionáři v IQUITOS:
Dokument o práci laických misionářů v Iquitosu. Na severovýchodě Peru, v Amazonském deštném pralese, nacházím Apoštolský vikariát.

Na severovýchodě Peru, v Amazonském deštném pralese, nacházím Apoštolský vikariát v Iquitosu. Iquitos obklopují řeky a zálivy; cestování je možné letadlem nebo člunem, což trvá několik dní. Izolace znamená nedostatek společenského a ekonomického rozvoje.Vikariát v Iquitos má 54 vysvěcených, mužů a žen, a 25 kněží. Na každého kněze připadá v průměru 24,000 věřících rozptýlených na 4,000 km2. Proto je přítomnost laických misionářů výraznou podporou v evangelizaci Amazonie. Jsou to muži I ženy, kteří zasvěcují své životy, aby nám pomohli v pastorační práci v tomto vikariátu. Jsou nazýváni laickými misionáři. Pracují s velkou vírou a entuziasmem; a jsou pro zdejší velkou oporou.