Legenda jménem Vesmír

Legenda jménem Vesmír: DCŽM Vesmír
DCŽM Vesmír
Dokument seznamuje s Diecézním centrem mládeže Královehradecké diecéze. Kromě P. Tomáše Hoffmanna a dalších obyvatel "Vesmíru" hovoří čerstvý jubilant P. Pavel Rousek, který centrum založil.

Diecézní centrum života mládeže Vesmír je provozováno Sdružením Jedlová. Jedná se o občanské sdružení, které vytváří programy pro mládež. Členy sdružení jsou mladí lidé, kteří zpravidla rok až dva stabilně žijí v DCŽM Vesmír a výše zmiňované programy vytvářejí a spolu s mladými realizují. Cílovou skupinou je mládež od 14-ti do 26-ti let. Cílem členů sdružení je vést k opravdovým hodnotám (kvalitní mezilidské vztahy, nalezení a objevení sebe sama, pozitivní vztah k práci, zodpovědný přístup k materielním hodnotám a cit k přírodě).

Vesmír ...má jedinou touhu: být otevřeným domem pro mládež - tedy domovem a školou společenství současně.

Režie: Onřej Lehovec