Léta letí k andělům

Léta letí k andělům: František Lízna - jezuita s františkánskou spiritualitou
7. díl
František Lízna - jezuita s františkánskou spiritualitou
Televizní medailon kněze, jezuity.

Snímek dokumentaristy Otakáro Maria Schmidta o životě jezuity Františka Lízny.
Pater František Lízna SJ (Societas Jezu-Tovaryšstvo Ježíšovo) - narozen roku 1941 v Jevíčku. V roce 1968 vstoupil k jezuitům, roku 1974 byl vysvěcen na kněze, ale do roku 1989 nedostal státní souhlas. Vystřídal řadu manuálních zaměstnání, čtyřikrát byl z politických důvodů za bolševika vězněn, seděl s bývalým presidentem Václavem Havlem. Signatář Charty 77, držitel Ceny Františka Kriegla „za obětavou práci s odsouzenými“ a řádu TGM „za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva“. Od roku 1995 působí ve farnosti Vyšehorky poblíž věznice Mírov, nedaleko Olomouce, kde žije s hospodyní, báječnou Josefkou a se střídajícími se bezdomovci, Romy a dalšími od společnosti odpadlými lidmi a také se svou fenkou Lízou. Nyní do kriminálu dochází jako duchovní podpora vězňů. Nechal si dát ze solidarity romské občanství, protože jej Romové obohacují lehkostí žití a tím, že nelpí na majetku, netouží po vlastním území a umí se radovat a dělit. Horváthovi, vítězi soutěže SuperStar, posílal SMS. Usiluje o ustavení svátku prvního blahoslaveného Roma Zefiryna Jiménese Mally a o zbourání prasečáku v Letech. „Panna Maria, Židovka měla snědou pleť spíš jako Cikánka, než jak se běžně zobrazuje a Kristus, kdyby se měl narodit dnes a ve střední Evropě, tak by to bylo nejspíš ve východoslovenských romských osadách.“ .

Léta letí k andělům

Léta letí k andělům je název cyklu pro TV NOE (studio Telepace), v němž se jednou měsíčně ve dvacetiminutových až půlhodinových portrétech představují duchovní osobnosti z církve, z umění a podobně. Tyto osobnosti nejsou apriori katolického vyznání, ale všechny spojuje křesťanská víra. Tyto krátké dokumenty jsou jakýmisi duchovními geny a název je inspirován slavným rozhlasovým cyklem ze šedesátých let – Léta letí vážení. Léta letí k andělům proto, že jsou vybírány osobnosti, které jsou nositeli moudrosti a bohatých životních zkušeností a většinou totalitními režimy perzekuované a svým způsobem tímto křížem také obohacené. Oním létáním v názvu je naznačena jistá duchovnost a poetičnost a oni andělé znamenají jakousi ochranu a směřování, které provází i dlouhodobou společnou tvorbu v autorské a režisérské dvojici – Otakáro Maria Schmidt a Jana Studničková, kteří jsou zároveň i kameraman a střihačka a doplňuje je hudební skladatel Vojtěch Komárek.