Léta letí k andělům

Léta letí k andělům: Jana Dominika Bohušová - dominikánka
58. díl
Jana Dominika Bohušová - dominikánka
Otakáro Maria Schmidt a jeho dokumentární cyklus portrétů – Léta letí k andělům.

S.M. MUDr. Dominika Jana Bohušová OP,
řádová sestra Marie doktorka Dominika Jana Bohušová –
dominikánka sekretářka Dominika kardinála Duky. 

Narodila se 21.12.1954 ve Frýdku-Místku
v rodině Ing. Ericha Bohuše a Marie Bohušové jako třetí dítě
se staršími sourozenci Marií a Janem.  Ve Frýdku-Místku také absolvovala
základní (1961-1970) a středoškolské vzdělání, které
ukončila maturitou na Gymnasiu Petra Bezruče v roce 1974.

1974-1975 absolvovala zimní semestr
Hutní fakulty VŠ Báňské v Ostravě a v letním semestru byla
přijata do nultého ročníku Fakulty dětského lékařství UK
Praha a pracovala ve Fakultní nemocnici Pod Petřínem. V r.
1975 byla přijata na fakultu dětského lékařství - FDL UK Praha
k řádnému studiu, které ukončila promocí 8.7.1981. Lékařskou
praxi nastoupila 1.9.1981 ve Frýdku-Místku na dětském
odd. (nemocnice s poliklinikou) atestaci I. st. z pediatrie
absolvovala 31.3.1984 v Ostravě. V té době pracovala
na dětském středisku jako ambulantní pediatr v Šenově,
okres Frýdek-Místek. Atestaci II. st. z pediatrie složila
25.3.1988 v Praze a pracovala jako dětský lékař
neonatologického úseku gyn. por. odd. NsP Frýdek-Místek
s pracovním zařazením okresního neonatologa do 28.6.1991.

21.8.1988 v Plzni tajně složila
doživotní sliby poslušnosti, chudoby a čistoty formujících se
rozjímavých sester sv. Dominika, 19.3.1989 na Moravci byla tajně
přijata do noviciátu mnišek dominikánek. Od 1.8.1991 do
31.10.1991 byla ve formaci v noviciátě kláštera mnišek
dominikánek ve Św. Anně u Częstochowé v Polsku a 21.12.1991
složila časné sliby mnišek dominikánek v Praze u sv. Jiljí.
8.12.1998 složila slib Zasvěcených panen v Hradci Králové
v katedrále Svatého Ducha.

Od roku 1991 je dosud ve službách
dominikánského řádu, 1991-1997 v klášteře sester dominikánek
v Praze, 1997-1998 v klášteře sester dominikánek ve Znojmě, 1998
– 2010 na biskupství v Hradci Králové asistentkou biskupa
královéhradeckého a nyní od roku 2010 asistentkou arcibiskupa
pražského Dominika kardinála Duky OP v Praze.

Hudební a výtvarné nadání zapojuje
v rozličných formách. Rozjímání křížové cesty vydala tiskem
společně s grafikou Jany Bergerové v r. 2011.

Těžištěm života je modlitba a oběť
pro spásu duší, svaté kázání v duchu „Contemplata aliis
tradere“ s heslem „In Spiritu Veritatis“.

Léta letí k andělům

Léta letí k andělům je název cyklu pro TV NOE (studio Telepace), v němž se jednou měsíčně ve dvacetiminutových až půlhodinových portrétech představují duchovní osobnosti z církve, z umění a podobně. Tyto osobnosti nejsou apriori katolického vyznání, ale všechny spojuje křesťanská víra. Tyto krátké dokumenty jsou jakýmisi duchovními geny a název je inspirován slavným rozhlasovým cyklem ze šedesátých let – Léta letí vážení. Léta letí k andělům proto, že jsou vybírány osobnosti, které jsou nositeli moudrosti a bohatých životních zkušeností a většinou totalitními režimy perzekuované a svým způsobem tímto křížem také obohacené. Oním létáním v názvu je naznačena jistá duchovnost a poetičnost a oni andělé znamenají jakousi ochranu a směřování, které provází i dlouhodobou společnou tvorbu v autorské a režisérské dvojici – Otakáro Maria Schmidt a Jana Studničková, kteří jsou zároveň i kameraman a střihačka a doplňuje je hudební skladatel Vojtěch Komárek.