Léta letí k andělům

Léta letí k andělům: Jiří Karas - diplomat
59. díl
Jiří Karas - diplomat
Otakáro Maria Schmidt a jeho dokumentární cyklus portrétů – Léta letí k andělům.

Autorská a režisérská dvojice –
Otakáro Maria Schmidt a Jana Studničková – v cyklu
dokumentárních portrétů (duchovních genů národa) pro televizi
NOE - Léta letí k andělům – představí tentokrát
bývalého křesťanskodemokratického politika a dnes již bývalého velvyslance
v Bělorusku Jiřího Karase. Navštíví jeho rodnou Třebíč
a odvezou s ním do Běloruska Pražské Jezulátko od malostranské
pražské Panny Marie Vítězné do jeho dalšího domova, do
katedrály běloruského Minska, kde jej umístil běloruský
arcibiskup Tadeuš Kondrusevič, aby zakotveno v Bělorusku, se
stalo duchovním vlastnictvím našeho bratrského a tolik zkoušeného
běloruského národa.

JUDr.Ing.Jiří Karas se narodil v roce
1942 v Třebíči v tradiční lidovecké rodině. Jeho
otec byl věhlasný zubní lékař. V padesátých letech byla
rodina perzekuována a on sám byl vyloučen z gymnázia. Prošel
dělnickými profesemi a teprve v roce 1968 dostudoval Vysokou
školu zemědělskou. Téhož roku vstoupil do strany lidové. V roce
1975 byl vyloučen z právnické fakulty za to, že obnovoval a
stavěl po Moravě dřevěné kříže. Studia pak dokončil až
v roce 1990. Koncem 80.let byl mluvčím obrodného proudu
v lidové straně a v roce 1990 se stal poslancem a
místopředsedou strany. Předkládal a podporoval zákony na ochranu
počatého života. Od roku 2000 je vdovcem (manželka Helena
1952-2000) a má dvě děti, dceru Helenu (1980) a syna Jiřího
(1982). Mluví anglicky, německy, francouzsky, rusky a arabsky.
Zajímá se o umění, sbírá starožitnosti a jezdí na koni. Do
roku 2006 byl v poslanecké sněmovně a předtím v České
národní radě – celkem 16 a půl let. Jiří Karas pak začal
pracovat na Ministerstvu zahraničních věcí a poté odešel do
Běloruska, do Minska, kde byl nejprve jako konzul, poté chargé d’affaires a 4 roky jako velvyslanec České republiky v Minsku.
Jiří Karas je čestným členem Svazu běloruských výtvarných
umělců. Je členem Řádu
maltézských rytířů.

Léta letí k andělům

Léta letí k andělům je název cyklu pro TV NOE (studio Telepace), v němž se jednou měsíčně ve dvacetiminutových až půlhodinových portrétech představují duchovní osobnosti z církve, z umění a podobně. Tyto osobnosti nejsou apriori katolického vyznání, ale všechny spojuje křesťanská víra. Tyto krátké dokumenty jsou jakýmisi duchovními geny a název je inspirován slavným rozhlasovým cyklem ze šedesátých let – Léta letí vážení. Léta letí k andělům proto, že jsou vybírány osobnosti, které jsou nositeli moudrosti a bohatých životních zkušeností a většinou totalitními režimy perzekuované a svým způsobem tímto křížem také obohacené. Oním létáním v názvu je naznačena jistá duchovnost a poetičnost a oni andělé znamenají jakousi ochranu a směřování, které provází i dlouhodobou společnou tvorbu v autorské a režisérské dvojici – Otakáro Maria Schmidt a Jana Studničková, kteří jsou zároveň i kameraman a střihačka a doplňuje je hudební skladatel Vojtěch Komárek.