Léta letí k andělům

Léta letí k andělům: Jiří Sláma - historik
61. díl
Jiří Sláma - historik
Otakáro Maria Schmidt, Jana Kristina Studničková a jejich dokumentární cyklus portrétů – Léta letí k andělům.

Autorská
a režisérská dvojice – Jana Kristina Studničková a Otakáro Maria
Schmidt – v cyklu dokumentárních portrétů pro televizi NOE - Léta letí
k andělům, který
trvá již sedmým rokem – představí významného historika Jiřího Slámu,
zaměřeného na období raného středověku a tedy na naše svaté Ludmilu,
Václava, Vojtěcha, Cyrila a Metoděje…Profesor
PhDr. Jiří Sláma, CSc. je dlouholetým přítelem kardinála Miloslava Vlka
a kardinála Dominika Duky, jehož je také historickým poradcem a
v tomto dokumentu se sešli nad originálem Palladia země české,
milostným obrazem Panny Marie s Ježíškem, kterému je tradičně
připisována ochranná moc nad Českými zeměmi. Profesor
Sláma také hovořil o Mariánském sloupu na Staroměstském náměstí a jeho
významu pro Prahu i pro celou Českou republiku a jeho politickém
zneužívání. A
dále na půdě benediktinského kláštera v Břevnově připomněl význam
klášterů při budování Evropy, kdy vzdělanost, kultura, věda, ale i
ekonomika vznikala celá staletí v síti klášterů po celé Evropě. Profesor
Jiří Sláma byl v roce 1998 jmenován profesorem a stal se ředitelem
Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou na Universitě Karlově v Praze.

Léta letí k andělům

Léta letí k andělům je název cyklu pro TV NOE (studio Telepace), v němž se jednou měsíčně ve dvacetiminutových až půlhodinových portrétech představují duchovní osobnosti z církve, z umění a podobně. Tyto osobnosti nejsou apriori katolického vyznání, ale všechny spojuje křesťanská víra. Tyto krátké dokumenty jsou jakýmisi duchovními geny a název je inspirován slavným rozhlasovým cyklem ze šedesátých let – Léta letí vážení. Léta letí k andělům proto, že jsou vybírány osobnosti, které jsou nositeli moudrosti a bohatých životních zkušeností a většinou totalitními režimy perzekuované a svým způsobem tímto křížem také obohacené. Oním létáním v názvu je naznačena jistá duchovnost a poetičnost a oni andělé znamenají jakousi ochranu a směřování, které provází i dlouhodobou společnou tvorbu v autorské a režisérské dvojici – Otakáro Maria Schmidt a Jana Studničková, kteří jsou zároveň i kameraman a střihačka a doplňuje je hudební skladatel Vojtěch Komárek.