Léta letí k andělům

Léta letí k andělům: Milan Novák - badatel Karla I. Habsburského
63. díl
Milan Novák - badatel Karla I. Habsburského
Otakáro Maria Schmidt, Jana Kristina Studničková a jejich dokumentární cyklus portrétů – Léta letí k andělům.

PhDr. Milan Novák hlavní organizátor
svatováclavských slavností a vedoucím odboru kultury Městského
úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a vedoucím správy
zámku Brandýs nad Labem. V roce 2002 stál u zrodu Národní
svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi a od té doby vede její
organizační tým.

Za zásluhy o tradice národů střední
Evropy mu v roce 2006 Dr. Otto Habsburský udělil Pamětní kříž
Karla I. Rakouského.

V roce 2009 jej papež Benedikt
XVI. jmenoval rytířem Řádu svatého Řehoře Velikého za zásluhy
o Národní svatováclavskou pouť ve Staré Boleslavi.

V roce 2011 byl jmenován
představeným Zemské Modlitební ligy císaře Karla v České
republice.

Jeho příspěvek k rozvoji vzájemných
vztahů byl v roce 2012 oceněn státním vyznamenáním -
záslužným Řádem Rakouské republiky.

Veřejné činnosti se věnuje ve
spolcích vojenské historie, jako vydavatel i výtvarník.

Je autorem mobiliáře kostela sv.
Klimenta a kaple bl. Karla I. ve Staré Boleslavi, a relikviáře bl.
Karla v kostele Panny Marie na Karmelu ve Vídni.

Je autorem několika knižních
publikací, především knížky o císaři Karlu I. a jeho životě
v Čechách, autorsky spolupracuje na dokumentárních pořadech
České televize.

Léta letí k andělům

Léta letí k andělům je název cyklu pro TV NOE (studio Telepace), v němž se jednou měsíčně ve dvacetiminutových až půlhodinových portrétech představují duchovní osobnosti z církve, z umění a podobně. Tyto osobnosti nejsou apriori katolického vyznání, ale všechny spojuje křesťanská víra. Tyto krátké dokumenty jsou jakýmisi duchovními geny a název je inspirován slavným rozhlasovým cyklem ze šedesátých let – Léta letí vážení. Léta letí k andělům proto, že jsou vybírány osobnosti, které jsou nositeli moudrosti a bohatých životních zkušeností a většinou totalitními režimy perzekuované a svým způsobem tímto křížem také obohacené. Oním létáním v názvu je naznačena jistá duchovnost a poetičnost a oni andělé znamenají jakousi ochranu a směřování, které provází i dlouhodobou společnou tvorbu v autorské a režisérské dvojici – Otakáro Maria Schmidt a Jana Studničková, kteří jsou zároveň i kameraman a střihačka a doplňuje je hudební skladatel Vojtěch Komárek.