Léta letí k andělům

Léta letí k andělům: Zdeněk Pololáník – hudební skladatel
Zdeněk Pololáník – hudební skladatel
Dokumentární cyklus portrétů - Léta letí k andělům.

Zdeněk Pololáník - skladatel, varhaník,  narozen 25. 10. 1935, Brno.

Absolvoval brněnskou konzervatoř ve varhanní třídě Josefa Černockého (1952-57), skladbu studoval zprvu soukromě u Františka Suchého, poté na JAMU u Viléma Petrželky a Theodora Schaefera (1957-61). Již během studia zaujal zcela mimořádným skladatelským ta­lentem, spojujícím bohatou, velkorysou a osobitou hudební in­venci s neobyčejně vyspě1ou a zralou kompoziční technikou i oslnivou instrumentací. Své skladatelské schopnosti tříbil Pololáník také samostatným studiem nahrávek, analýzou partitur a ze­jména odvážným řešením originálních tvůrčích úkolů, které si sám stanovil. V 60. letech byl členem avantgardní brněnské skladatelské "skupiny A", vytvořil  jednu z prvních elektronických skladeb v tehdejším Československu, ale přitom se nenechal omezovat žádnými konvencemi. Již v poměrně mladém věku se dočkal provedení svých skladeb v mnoha zemích světa, rozhlasových a gramofonových nahrávek i tištěných vydání svých děl u domácích i zahraničních vydavatelů. Ve výčtu interpretů Pololáníkových skladeb figuruje celá plejáda jmen vynikajících dirigentů a sólistů.

Skladatelská tvorba Zdeňka Pololáníka má tři výrazné oblasti: První  je hudba koncertní a hudebně dramatická, druhá hudba duchovní a třetí hudba k filmům, činohrám, pro rozhlas a televizi. Autonomní Pololáníkova tvorba zahrnuje  na 300 titulů. Některé skladby jsou psány na biblické texty, mnohé jsou svou formou určeny pro bohoslužby. Poněkud odlišná, především svým určením, je hudba třetího oblasti: okolo 400 hudeb filmových, televizních, scénických a k rozhlasovým hrám - výsledek spolupráce s 50 režiséry nebo choreografy.

Léta letí k andělům

Léta letí k andělům je název cyklu pro TV NOE (studio Telepace), v němž se jednou měsíčně ve dvacetiminutových až půlhodinových portrétech představují duchovní osobnosti z církve, z umění a podobně. Tyto osobnosti nejsou apriori katolického vyznání, ale všechny spojuje křesťanská víra. Tyto krátké dokumenty jsou jakýmisi duchovními geny a název je inspirován slavným rozhlasovým cyklem ze šedesátých let – Léta letí vážení. Léta letí k andělům proto, že jsou vybírány osobnosti, které jsou nositeli moudrosti a bohatých životních zkušeností a většinou totalitními režimy perzekuované a svým způsobem tímto křížem také obohacené. Oním létáním v názvu je naznačena jistá duchovnost a poetičnost a oni andělé znamenají jakousi ochranu a směřování, které provází i dlouhodobou společnou tvorbu v autorské a režisérské dvojici – Otakáro Maria Schmidt a Jana Studničková, kteří jsou zároveň i kameraman a střihačka a doplňuje je hudební skladatel Vojtěch Komárek.