Libanonská mise

Libanonská mise:
Křesťané a muslimové v Libanonu, který se probouzí z těžké válečné krize.

Náboženská rozmanitost přináší této oblasti duchovní a kulturní bohatství. Nicméně i v této pestré pospolitosti různých náboženských komunit se našly zárodky, které v letech 1975 až 1991 přispěly k zhroucení míru a jednoty v libanonském státě. K vyrovnání s minulostí často napomáhá činnost katolické komunity. Ta čítá mimo jiné 325 katolických škol, které jsou otevřeny i muslimům. Již dnes můžeme tvrdit, že tzv. Libanonské mise přináší plody na poli sbližování těchto dvou věřících národů.