Lidé, kteří milují život - Peru

Lidé, kteří milují život - Peru:
Právo na život v Peru. Podpora desítky iniciativ na pomoc, ochranu a posílení rodin.

Peru je jednou z nejstarších civilizací Latinské Ameriky. Aid to the Church in Need (Pomoc církvi v nouzi) instituce pontifikálního práva, založená Otcem Werenfriedem van Straaten, má zakotveno ve svých stanovách, že jednou ze základních priorit naší práce je ochrana rodiny a jejích hodnot. Naše organizace podpořila desítky iniciativ na pomoc, ochranu a posílení rodin.