Litanie loretánské Jakuba Jana Ryby

Litanie loretánské Jakuba Jana Ryby: Obrazy pražské Lorety na Hradčanech
Obrazy pražské Lorety na Hradčanech
Mariánská modlitba zpívaná v latinském jazyce.

Prostřednictvím tohoto příspěvku můžete prožít společně s TV NOE mariánskou modlitbu zpívanou v latinském jazyce na hudbu známého českého hudebního skladatele Jana Jakuba Ryby. Během zpěvu uvidíte obrázky fresek, které jsou součástí známého poutního místa v Praze na Hradčanech pražské Lorety. foto:www.wikipedia.cz