Má vlast

Má vlast: Hranice
Hranice
Záznam koncertu V. Hudečka a jeho hostů ze Zámku v Hranicích.

Záznam koncertu V. Hudečka a jeho hostů ze Zámku v Hranicích.

Účinkují:Václav Hudeček – housleLucie Vagenknechtová – soprán Lukáš Klánský – klavír Daniel Klánský - baryton

Program:František Benda: Sonata A dur (1. Moderato ; 2. Affettuoso ; 3. Presto ma non troppo )Antonín Dvořák: Romance, op. 11 Antonín Dvořák: Mazurek, op. 49 Jan Václav Hugo Voříšek: Fantasie, op. 12 Antonín Dvořák: Písně milostné, op. 83 1. Ó naší lásce nekvete to vytoužené štěstí2. V tak mnohém srdci mrtvo jest3. Kol domu se teď potácím4. Já vím, že v sladké naději5. Nad krajem vévodí lehký spánek6. Zde v lese u potoka7. V té sladké moci očí tvých8. Ó duše drahá jedinká Antonín Dvořák: Cigánské melodie, op. 55 1. Má píseň zas mi láskou zní 2. Aj! Kterak trojhranec můj prerozkošně zvoní 3. A les je tichý kolem kol 4. Když mne stará matka 5. Struna naladěná, hochu toč se v kole 6. Široké rukávy a široké gatě 7. Dejte klec jestřábu ze zlata ryzého