Má vlast

Má vlast: Šumperk
Šumperk
Záznam koncertu V. Hudečka a jeho hostů  z Klášterního kostela v Šumperku.

Záznam koncertu V. Hudečka a jeho hostů  z kostela Zvěstování Panny Marie v Šumperku.

Program:František Benda: Sonata G dur pro housle a cembalo; hrají Václav Hudeček - housle a Martin Hroch - cembalo.Antonio Vivaldi: Koncert pro housle, cembalo a orchestr d moll, RV 541; hraje Václav Hudeček - housle a Martin Hroch - cembalo a Wihanovo kvarteto.Franz Joseph Haydn: Koncert pro klavír a orchestr D dur Hob XVIII č.1; hraje Jan Schulmeister ml. – klavír a Wihanovo kvarteto.Maria Theresia von Paradise - Sicilienne pro housle a klavír; hraje Jan Schulmeister ml. – klavír a Jan Schulmeister st. – housle.

Účinkuje:Václav Hudeček – housle Jan Schulmeister ml. – klavír Jan Schulmeister st. – housle Martin Hroch – cembalo Wihanovo kvarteto (Leoš Čepický, Jan Schulmeister – housle, Jakub Čepický – viola, Michal Kaňka – violoncello)