Má vlast

Má vlast: Synagoga Hranice II.
Synagoga Hranice II.
Záznam 2. části koncertu Václava Hudečka a jeho hostů z cyklu Má vlast.

Účinkují: Václav Hudeček - housle, Ivo Kahánek - klavír, Ivo Hrachovec - barytonProgram: A. Dvořák:  Biblické písně   (cyklus na slova Bible kralické) 1. Oblak a mrákota jest vůkol Něho. Andantino2. Skrýše má a Pavéza má Ty jsi. Andante3. Slyš, ó Bože, slyš modlitbu mou. Andante4. Hospodin jest můj pastýř. Andante5. Bože! Bože! Píseň novou. Risoluto maestoso 6. Slyš, ó Bože, volání mé. Andante7. Při řekách babylonských. Andante8. Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou. Andante9. Pozdvihuji očí svých k horám. Andante con moto10.Zpívejte Hospodinu píseň novou. Allegro moderatoW.A.Mozart:  Sonáta G dur pro housle a klavír Ks. 301 Allegro noc spirito; Allegretto