Makedonie - Zkušenost zmrtvýchvstání

Makedonie - Zkušenost zmrtvýchvstání:
Dostupnost péče o děti i jiných místních služeb pro obyvatele městečka Gevgelia.

V městečku Gevgelia ležícím na řece Vardar žije asi 15 tisíc obyvatel. Mnozí se živí zemědělskou výrobou. Podobně jako ve zbytku Makedonie, zde životní úroveň rodin není vysoká. Z tohoto důvodu je dostupnost péče o děti i jiných místních služeb pro obyvatele velmi omezená. Proto jsou velmi vděční za pomoc organizaci Církev v nouzi a sestrám Nejsvětější Svátosti.