Milovat až do zapomnění

Milovat až do zapomnění:
Dokument o Tomáši a Františkovi Munkových, jejichž proces blahořečení byl nedávno otevřen na Slovensku.

Otec a syn, František a Tomáš Munkovi, zemřeli násilnou smrtí v roce 1945. Jejich hluboké prožívání víry a příklad křesťanské lásky na cestě mučednictví, zpečetěné při pochodu smrti, jsou důkazem plného obětování se pro Krista.