Misie skrze svědectví - Slovensko

Misie skrze svědectví - Slovensko:
Misijní služba kongregace Služebnic Svatého Ducha byla a stále je potřebná pro mnoho lidí ve světě postižených chudobou a v oblasti sociálních služeb.

První činností sester bylo zhotovování a vyšívání bohoslužebných ornátů a plátna pro celé Slovensko. Klášter misijních sester, Služebnic Svatého Ducha ve Spišském Štiavniku, byl místem, kde se sestry připravovaly na své misijní poslání, v ošetřovatelství, školství a sociálních službách. Činnost sester se brzy rozšířila i do oblasti veřejného života. Byla zde dívčí škola vedená pod záštitou Charity, sirotčinec v Mokradi, později nemocnice a základní škola v Kežmaroku.