Missio magazín

Missio magazín: leden 2019
leden 2019
Měsíčník Papežských misijních děl ČR.

Jak práce s Misijním klubkem dokáže oživit farní společenství, jsme si povídali s děkanem z Ústí nad Orlicí - pozvání do Missio interview přijal P. Vladislav Brokeš. V rubrice Svatý Misionář spolu s dětmi představíme sv. Jana Boska. Přineseme vám aktuální zprávu agentury Fides o počtu zabitých misionářů v loňském roce a nakonec představíme Misijní růženec.

Missio magazín

Missio magazín je pravidelný měsíčník Papežských misijních děl ČR informující o aktualitách a aktivitách této misijní organizace. Součástí Missio magazínu je také filmový dokument natočený v některé ze zemí, kde Papežská misijní díla ČR působí a pomáhají.