Místa spojená se sv. Františkem Saleským a jeho poselství

Místa spojená se sv. Františkem Saleským a jeho poselství:
Tento dokument vás zavede na místa spojená s osobou Františka Saleského a odhalí jeho poselství.

Thorens Glieres je malá vesnička vzdálená 22 km od Annecy. Nedaleko sídliště se tyčil zámek Sales, poblíž kterého, v jednom sídelním domě, bydlel se svou rodinou František, pán de Boisy. Ze staré stavby se do dnešních dnů dochovala pouze tato kaple. Zde se 21. srpna roku 1567 narodil František Saleský. František Saleský je velký katolický světec, který žil na přelomu 16. a 17. století. Jako ženevský biskup bránil a šířil katolickou víru v kraji Chablais a stavěl se proti kalvinistickým názorům. Napsal díla, která se řadí mezi základní náboženskou literaturu. Napsal díla, která se řadí mezi základní náboženskou literaturu. 

Dokumenty italských salesiánů

Dokumenty v duchu salesiánské spirituality.