Mladí talenti mezi věřícími

Mladí talenti mezi věřícími:
Mladí saleziánského světa nabití energií pro budoucí práci.

Saleziánské Mládežnické Hnutí MGS je zdrojem talentů, keré je třeba ještě objevit, dát jim šanci vyrůst, aby se stali obyvateli světa. Výzva je přítomnými vřele přijata a stává se téměř sloganem, který si s sebou odnesou do svých působišť.

Dokumenty italských salesiánů

Dokumenty v duchu salesiánské spirituality.