Modlitba nešpor s františkánkami v Olomouci

Modlitba nešpor s františkánkami v Olomouci:
Modlitba a rozjímání je příležitost k zastavení, ztišení, usebrání, rozjímání, niternému rozhovoru s Bohem.

Denní modlitba církve, staršími názvy též liturgie hodin nebo božské oficium tvoří oficiální liturgickou modlitbu římskokatolické církve. Liturgie hodin je pro církev prostředek, jak naslouchat Božímu slovu a vstupovat do tajemství Ježíše Krista a spásy a bez přestání se modlit – Ef 6, 18 (Kral, ČEP). Texty potřebné k soukromé (individuální) modlitbě hodinek v západní církvi jsou obsaženy v liturgické knize nazývané breviář.Liturgii hodin tvoří několik modliteb během celého dne, které tvoří především žalmy a biblická čtení. Tyto texty se obvykle zpívají nebo společně recitují. Denní modlitbu církve se modlí klerici, tj. kněží, dále mnišské komunity a řeholníci, avšak mohou se ji modlit i laici, jak se stalo zvykem zvláště po Druhém vatikánském koncilu. Nešpory (lat. vesperae) neboli Večerní chvály — večer při rozsvěcení světel se modlí večer, ideálně při západu slunce. Začínají zvoláním "Bože, pospěš mi na pomoc. Slyš naše volání." a modlitbou Sláva Otci. Dále následuje hymnus, dva žalmy a novozákonní kantikum, krátké biblické čtení a poté modlitba Magnificat. Po jejím skončení se modlí přímluvné prosby, Otčenáš a závěrečná modlitba.

Adorace

Eucharistická adorace je příležitost k zastavení, ztišení, usebrání, rozjímání, niternému rozhovoru s Bohem.