Mosambik - Bom Padre

Mosambik - Bom Padre:
Dokument CRTN, představuje projekt, kterým církev pomáhá ve světě.

Otec Antonio se stal knězem, aby sloužil lidem a sytil je Božím slovem. Být dobrým knězem je pro něj vidět člověka ve vztahu s Bohem a stále se snažit pomáhat druhým. Jako dobrý kněz.