Mše sv. z Náměstí sv. Petra na zahájení biskupské synody o mládeži

Mše sv. z Náměstí sv. Petra na zahájení biskupské synody o mládeži:
Přenos mše svaté.

Přenos bohoslužby z kaple Telepace v Ostravě. Celebruje

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.