Mše svatá na Boží hod velikonoční z Náměstí sv. Petra v Římě

Mše svatá na Boží hod velikonoční z Náměstí sv. Petra v Římě:
Přenos bohoslužby ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně z Říma.

Přenos bohoslužby ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně z Říma.

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.