Mše svatá na památku Večeře Páně s adorací

Mše svatá na památku Večeře Páně s adorací: kostel Panny Marie Královny Ostrava-Mar. Hory
kostel Panny Marie Královny Ostrava-Mar. Hory
Přenos mše svaté na památku poslední večeře Páně. Následuje adorace.

Přenos mše svaté na památku poslední večeře Páně. Celebtuje P. Vladimír Schmidt, farář. Následuje adorace v Getsemanské zahradě jako odpověď na Ježíšovu prosbu: "Zůstaňte a bděte se mnou."

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.