Mše svatá se svatořečením Anežky České 12. listopadu 1989

Mše svatá se svatořečením Anežky České 12. listopadu 1989:
Televize Noe přináší unikátní záznam mše svaté ze svatořečení Anežky České.

Tato kanonizace v neděli 12. listopadu 1989 se stala jedním ze spouštěcích impulsů takzvané Sametové revoluce. Tehdy před 20 lety se jí zúčastnilo mnoho poutníků z celého Československa pod vedením Františka kardinála Tomáška.

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.