Mše svatá se svatořečením papeže Pavla VI.

Mše svatá se svatořečením papeže Pavla VI.: Náměstí sv. Petra v Římě
Náměstí sv. Petra v Římě
Přenos mše svaté z 28. neděle v mezidobí.

Přenos mše svaté z 28. neděle v mezidobí.V průběhu bohoslužby papež František svatořečí 6 blahoslavených, mezi nimiž je papež Pavel VI. nebo salvadorský arcibiskup Oscar Arnulf Romera.

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.