Mše svatá z kaple františkánek v Olomouci

Mše svatá z kaple františkánek v Olomouci:
Přenos mše svaté z kaple františkánek v Olomouci.

Přenos mše svaté z komunitní kaple Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Olomouci. Celebruje P. Ladioslav Švirák, farář farnosti sv. Václava v Olomouci.

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.