Mše svatá z kaple na Salaši

Mše svatá z kaple na Salaši:
Přenos bohoslužby.

Přenos bohoslužby z kaple salesiánské chaty na Pstruží. Celebruje P. Leoš Ryška SDB, ředitel Tv Noe.

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.