Mše svatá z kaple Panny Marie Hvězdy evangelizace v Břve

Mše svatá z kaple Panny Marie Hvězdy evangelizace v Břve:
Přenos mše svaté.

Přenos bohoslužby z kaple Panny Marie Hvězdy evangelizace v Břve.

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.