Mše svatá z kaple Telepace

Mše svatá z kaple Telepace:
Přenos bohoslužby.

Přenos bohoslužby z kaple Telepace v Ostravě. Celebruje P. ICDr. Libor Botek, Th.D., děkan – farář Ostrava – Hošťálkovice.

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.