Mše svatá z klášterního kostela v Poličanech

Mše svatá z klášterního kostela v Poličanech:
Přímý přenos bohoslužby z neděle Božího milosrdenství.

Přímý přenos bohoslužby z neděle Božího milosrdenství.

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.