Mše svatá z kostela Krista Krále

Mše svatá z kostela Krista Krále: Ostrava - Svinov
Ostrava - Svinov
Přenos bohoslužby ze 4. neděle v mezidobí.

Přenos bohoslužby ze 4. neděle v mezidobí.

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.