Mše svatá z kostela Navštívení Panny Marie

Mše svatá z kostela Navštívení Panny Marie: Lechovice
Lechovice
Přenos bohoslužby z 25. neděle v mezidobí.

Přenos bohoslužby z 25. neděle v mezidobí.

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.