Mše svatá z kostela Panny Marie Pomocné - Maria Hilf

Mše svatá z kostela Panny Marie Pomocné - Maria Hilf: Zlaté Hory Maria Hilf
Zlaté Hory Maria Hilf
Přenos bohoslužby z 23. neděle v mezidobí.

Přenos bohoslužby z 23. neděle v mezidobí.

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.