Mše svatá z kostela sv. Kateřiny Alexandrijské

Mše svatá z kostela sv. Kateřiny Alexandrijské: Mladé Buky
Mladé Buky
Přenos nedělní bohoslužby. Celebruje P. Jan Rybář SJ, farář.

Přenos nedělní bohoslužby. Celebruje P. Jan Rybář, farář.

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.